Geschiedenis

De geestelijke oprichting van het bedrijf Imrek is circa 15 jaar geleden gestart. Aan de voet van de Mont Ventoux in Zuid – Frankrijk werd tijdens een etentje met een groep vrienden de naam bedacht. De naamgeving is een versleuteling van de voorletters van de leden van de vriendengroep. Één van deze vrienden, Ivo Hilderink, studeerde destijds nog aan de Technische Universiteit Delft en het bedrijf was alleen nog maar een idee en droom. Na zeven jaar loondienst is op 5 december 2008 de stap gezet naar een eigen onderneming. Belangrijke drijfveren daarbij waren:

  • Volledige uitvoering van het proces van A tot Z
  • Mogelijkheid om meerdere rollen te vervullen (enerzijds als opdrachtgever en anderzijds als opdrachtnemer)
  • Vrijheid om de eigen projecten te selecteren
De naamgeving Imrek die wij voeren is niet allen samengesteld uit letters van namen, maar ook uit de begrippen Infrastructuur en Mobiliteit (mijn feitelijke kennisvelden), de “rek” staat symbool voor “rekenen” en dat verwijst naar de verkeersmodellen die een belangrijke basis vormen voor onze advieswerkzaamheden.

Inmiddels is Imrek gegroeid tot een bedrijf waar meerdere mensen werkzaam zijn (financiën en adminstratie). De laatste jaren richten wij ons ook steeds meer naast onze advieswerkzaamheden op de markt als opdrachtgever voor andere adviesbureaus.